Presentació

Aquest és un web fet amb WordPress, i el seu contingut és precisament la presentació de les eines disponibles (versió 3.4.2 i, mentre no es digui el contrari, amb el tema Twenty Eleven) i exemples dels resultats obtinguts. Entre les moltes eines que es poden afegir a la distribució bàsica del WordPress, se n’hi ha afegit només una: el Page Widget, que assegura la possibilitat de presentar informació i eines complementàries diferents en entorns diferents. Des del menú superior accedim a

  • Presentació (Retorn a aquesta mateixa pàgina).
  • Administració (una descripció breu de les eines del Back-end).
  • Exemples dels resultats obtinguts, distribuïts en la resta dels epígrafs del menú.
Les pàgines i les entrades del blog dels webs fets amb WordPress tenen diverses parts clarament diferenciades:

  • La capçalera (part superior), destinada a títol, imatge, etc.
  • L’àrea de presentació del contingut.
  • La barra lateral (sidebar), on es presenten eines de recerca, menús auxiliars, textos fixos, etc.
  • El peu (footer).

Cal notar que

  • La distribució geomètrica de les posicions d’aquests elements depèn del tema i de les plantilles (i per tant del creador d’aquestes).
  • El contingut de cada àrea depèn, en canvi, del creador del web, d’acord amb les seves necessitats i preferències.