Presentació general

Aquest és un web fet amb Joomla, i el seu contingut és precisament la presentació de les eines disponibles (versió 2.5) i exemples dels resultats obtinguts.

Des del menú que hi ha a l'esquerra accedim a diversos blocs d'exemples: Pàgines (Menu items), Moduls i Posicions, MenúsPlantilles.

En el menú de la dreta hi ha els accessos a explicacions bàsiques de les eines del Back-end, accessible només als administradors. Seguint el criteri de la pàgina Administració, es divideix en diverses seccions: Site, Users, Menu, Content, Components, Extensions i Help.  


 

Nota preliminar

Les pàgines dels webs fets amb  Joomla tenen dues parts clarament diferenciades:

  • L'àrea Main, que ocupa la part més o menys central de la pàgina.
  • Les posicions per a mòduls (module positions), que se situen al voltant de l'àrea Main (damunt, davall, a la dreta i a l'esquerra). Les posicions per a mòduls contenen programes auxiliars anomenats mòduls, que fan les comeses més diverses. Entre els mòduls destaca per la seva importància el mòdul menú, orientat a guiar l'usuari a la pàgina desitjada.

Cal notar que

  • La distribució geomètrica de les posicions per a mòduls depèn d'una plantilla (i per tant del creador d'aquesta).
  • L'ús dels mòduls i l'especificació de les pàgines en què apareixen depèn, en canvi, del creador del web, d'acord amb les seves necessitats.

Additional information